Okategoriserade

Sätta mål enligt SMART-metoden

Det viktigaste inte är vad det är för sorts mål utan att det verkligen är motiverande för dig. Det finns många olika modeller att använda sig av för att sätta mål och en av de allra bästa kallas SMART-modellen. SMART-modellen innebär att du sätter ett mål som är:

Specifikt – här beskriver du vad du ska göra
Mätbart – ett mål ska vara mätbart, eftersom det som går att mäta är det som blir gjort.Accepterande – att det ska accepteras av dig och din omgivning.
Realistiskt – att det ska kännas görbart.
Tid – att det ska va uppnått innan ett visst datum

Företag, Planen, Träd, Tillväxt, Växa, Begrepp, Kontor