Okategoriserade

Kommer framtidens städer se ut såhär?

Ny stadsupplevelse

The Line sägs vara en civilisationsrevolution som kommer att ge människor en aldrig tidigare skådad stadsupplevelse, samtidigt som naturen som omger den bevaras. Hjärnorna bakom projektet har också sagt att det är detta som kommer att omdefiniera begreppet stadsutveckling, och en utmärkt start för att visa upp hur framtidens städer förmodligen kommer att se ut.

Inga vägar, inga bilar och inga utsläpp. LINEN kommer att drivas på 100 % förnybar energi, och 95 % av marken ska bevaras för naturen. Till skillnad från traditionella städer, i THE LINE, kommer människors hälsa och välbefinnande att gå först och prioriteras framför transporter och infrastruktur. LINJEN kommer att vara 200 meter bred, 170 kilometer lång och stiga 500 meter över havet, placerad i provinsen Tabuk i Saudiarabien.

I januari 2021 lanserade Hans kungliga höghet, Mohammed bin Salman, kronprins av kungariket Saudiarabien, den första idén och visionen om staden som omdefinierar begreppet stadsutveckling.

THE LINE är framtiden för urban livsstil, en civilisationsrevolution och en stad som kommer att kunna ta emot 9 miljoner människor, byggd på ett fotavtryck på endast 34 kvadratkilometer, vilket skapar en aldrig tidigare skådad effektivitet i stadsfunktioner. Ett kraftigt minskat infrastrukturavtryck.

THE LINE kommer att hålla ett konstant idealiskt klimat, vilket säkerställer att invånarna kan njuta av den omgivande naturen, året runt. Människor som bor i THE LINE, kommer också att ha en fem minuters promenad-tillgång till alla faciliteter, och även en höghastighetståg under jord, som går från ena änden till den andra på bara 20 minuter.

Hans kungliga höghet, Mohammed bin Salman, kronprins av kungariket Saudiarabien, och ordförande i NEOM Companys styrelse, säger följande om projektet:

“THE LINE kommer att ta itu med de utmaningar som mänskligheten står inför i stadslivet idag och kommer att belysa alternativa sätt att leva. Vi kan inte bortse från de livbarhets- och miljökriser som vår världs städer står inför, och NEOM ligger i framkant när det gäller att leverera nya och fantasifulla lösningar till ta itu med dessa frågor. NEOM leder ett team av de smartaste hjärnorna inom arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion för att förverkliga idén om att bygga uppåt.”

Ytterligare. THE LINE erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för stadsdesign, och idén om att lägga stadsfunktioner vertikalt, ger människor möjligheten att röra sig sömlöst i tre dimensioner, upp, ner eller tvärs över. Att komma åt dem är ett koncept som kallas Zero Gravity Urbanism. Detta koncept omfattar också offentliga parker och fotgängarområden, såväl som skolor, hem och arbetsplatser, så att man enkelt kan röra sig för att nå alla dagliga behov inom bara fem minuter, i motsats till dagens städer utspridda över ett större platt område .

THE LINE kommer att ha en yttre spegelfasad, medan inredningen ska byggas för att skapa extraordinära upplevelser och magiska ögonblick. Stadens design kommer att helt digitaliseras och konstruktionen industrialiseras till stor del genom att avsevärt utveckla byggtekniker och tillverkningsprocesser.
THE LINE kommer att vara en så kallad megastad, byggd som en del av NEOM-projektet, i provinsen Tabuk i Saudiarabien. Målet är att ha det klart till 2030. Från och med oktober 2022 hade schaktningsarbeten påbörjats längs hela projektets längd.