Okategoriserade

Verklighetens Westworld?

Syntetiska robotar

Har du sett westworld och kanske haft svårt att hålla isär vilka karaktärer som är riktiga människor och vilka karaktärer som är robotar. I en snar framtid kommer det bli så att du kommer ställa samma fråga när du träffar människor ute i verkliga livet, för Sanctuary AI med Suzanne Gildbert i rodret har kommit långt i utveckling av att göra syntetiska mänskliga robotar. 

Suzanne Gildbert var en av grundarna till Kundred AI där hon övervakade designen och konstruktionen samt var ansvarig för utveckling av den kognitiva arkitekturen. Men då Kindred AI bytte inrikting och fokuserar idag mer på robotar som utför lagerarbete så lämnade Suzanne Gildbert företag för att starta Sanctuary AI. 

Målet med Sanctuary AI är att göra mänskliga robotar allmänna ändamål. Bland annat kan dessa robotar användas i äldreomsorgen. Kritiker menar dock att dessa typer av produkter kommer utvecklas och samhället kommer likna hur det beskrivs i böcker och filmer. Men eftersom det finns mycket data kring hur dessa historier byggs upp så kan man identifiera vart det går fel och vi kan utveckla framtiden åt ett annat håll menar förespråkare till AI och robotar.

Suzanne Gildert och Sanctuary AI kommer även bygga deras affärsmodell på framtidens sätt att konsumera, det kommer nämligen inte gå att köpa robotarna utan istället så betalar man baserat på vilken uppgift man använder dom till och hur länge man har dom. 

Musklerna i Sanctuary AI syntetiska robotar är skapade av företaget Festa som har utvecklat en pneumatisk muskel som återskapas från en biologisk muskel. Sanctuary AI använder sig även av avancerad 3D-utskrift för att göra avancerade lättviktsstrukturer i kolfibrer. Där tekniken behöver utvecklas mer för att robotarna ska vara riktigt människoliknande är huden, något företag arbetar hårt med och försöker skapa så bra syntetisk hud som möjligt och Suzanne menar att vi inom 10 år kommer ha så bra produkter att du inte längre vet om du pratar med en människa eller robot. 

Vad kommer detta göra med oss i framtiden?

När vi kommer den till tidpunkten kommer tjänster med virtuell teleportering finnas och man kommer kunna gå in i en människoliknande robot på andra sidan jordklotet och leva ett liv där man inte har sin mänskliga fysiska kropp. Samhället kommer även ritas om markant då eftersom AI inte längre kommer vara fast i dom system vi sätter dom utan tekniken kommer själv kunna gå in i en mänsklig robot.

Vi kommer också kunna arbeta varsom helst och det kommer öppna upp för utveckling.  Helt plötsligt kommer man inte vara begränsad av avstånd utan dom bästa människorna kommer alltid kunna arbeta på den plats där dom behövs mest. Det betyder att du alltid kommer kunna välja den bästa läkaren, kirurgen eller psykologen och prata med denna i ditt hem som en mänsklig person. 

Även nöjesparker och underhållning kommer utvecklas och bli bättre då karaktärer och historiska människor kommer kunna täckas till liv och integreras med människor på ett sätt vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Bara fantasin sätter stopp för hur nya karaktärer kommer utvecklas och bli. Dom nya mänskliga robotarna kommer kanske att bli överlägsna människor så vi inte längre kommer vara till någon nytta. 

Rika människor kommer också utan problem kunna skapa kopior av dom och Suzanne Gildbert indikerar att det kanske snart kommer en robot som ser ut som henne, eller är den roboten kanske redan skapad? 

På bilden: Suzanne Gildbert & en robot