Per Holneckt grundare av Odd Molly - Sida 3 av 8 - Mode för män jaktkläder
Skip to content
Okategoriserade

GPT3, OpenAI och Y Combinator

Gpt3

GPT, eller Generative Pretrained Transformer, är en stor språkmodell som tränades av OpenAI. Den är utformad för att generera människoliknande text genom att förutsäga nästa ord i en sekvens baserat på de föregående orden som har matats in. GPT kan generera text i en mängd olika stilar och format, inklusive nyhetsartiklar, dikter och berättelser. Den kan också finjusteras för specifika uppgifter, såsom översättning eller sammanfattning.

OpenAi

OpenAI är ett forskningsinstitut fokuserat på artificiell intelligens och maskininlärning. Det grundades 2015 av en grupp entreprenörer och forskare, inklusive Elon Musk och Sam Altman. Målet med OpenAI är att främja AI-området och främja dess ansvarsfulla och säkra användning. OpenAI bedriver forskning inom en mängd olika områden relaterade till AI, inklusive naturlig språkbehandling, datorseende och robotik. Den har också utvecklat flera flitigt använda AI-tekniker, såsom GPT, som är en stor språkmodell som tränats för att generera människoliknande text. OpenAI är baserat i San Francisco, Kalifornien.

Y Combinator

Y Combinator är en startupaccelerator som tillhandahåller startfinansiering, mentorskap och resurser till startups i tidiga skeden. Programmet grundades 2005 av Paul Graham, Trevor Blackwell och Jessica Livingston och har sedan dess hjälpt till att lansera tusentals framgångsrika företag, inklusive Dropbox, Reddit och Airbnb.

Att delta i Y Combinators program innebär vanligtvis en tre månader lång intensiv mentorskapsperiod, under vilken startups får vägledning om hur de kan utveckla och växa sina verksamheter. I slutet av programmet presenterar startups sina företag för en grupp investerare vid ett Demo Day-evenemang.

En av de viktigaste fördelarna med att delta i Y Combinator är tillgången till ett nätverk av framgångsrika entreprenörer och investerare. Nystartade företag kan utnyttja detta nätverk för råd, stöd och potentiell finansiering. Dessutom ger programmet ett strukturerat ramverk för startups att följa, vilket kan vara till hjälp för grundare som precis har börjat.

Sammantaget har Y Combinator etablerat sig som en av topparna

Okategoriserade

Verklighetens Westworld?

Syntetiska robotar

Har du sett westworld och kanske haft svårt att hålla isär vilka karaktärer som är riktiga människor och vilka karaktärer som är robotar. I en snar framtid kommer det bli så att du kommer ställa samma fråga när du träffar människor ute i verkliga livet, för Sanctuary AI med Suzanne Gildbert i rodret har kommit långt i utveckling av att göra syntetiska mänskliga robotar. 

Suzanne Gildbert var en av grundarna till Kundred AI där hon övervakade designen och konstruktionen samt var ansvarig för utveckling av den kognitiva arkitekturen. Men då Kindred AI bytte inrikting och fokuserar idag mer på robotar som utför lagerarbete så lämnade Suzanne Gildbert företag för att starta Sanctuary AI. 

Målet med Sanctuary AI är att göra mänskliga robotar allmänna ändamål. Bland annat kan dessa robotar användas i äldreomsorgen. Kritiker menar dock att dessa typer av produkter kommer utvecklas och samhället kommer likna hur det beskrivs i böcker och filmer. Men eftersom det finns mycket data kring hur dessa historier byggs upp så kan man identifiera vart det går fel och vi kan utveckla framtiden åt ett annat håll menar förespråkare till AI och robotar.

Suzanne Gildert och Sanctuary AI kommer även bygga deras affärsmodell på framtidens sätt att konsumera, det kommer nämligen inte gå att köpa robotarna utan istället så betalar man baserat på vilken uppgift man använder dom till och hur länge man har dom. 

Musklerna i Sanctuary AI syntetiska robotar är skapade av företaget Festa som har utvecklat en pneumatisk muskel som återskapas från en biologisk muskel. Sanctuary AI använder sig även av avancerad 3D-utskrift för att göra avancerade lättviktsstrukturer i kolfibrer. Där tekniken behöver utvecklas mer för att robotarna ska vara riktigt människoliknande är huden, något företag arbetar hårt med och försöker skapa så bra syntetisk hud som möjligt och Suzanne menar att vi inom 10 år kommer ha så bra produkter att du inte längre vet om du pratar med en människa eller robot. 

Vad kommer detta göra med oss i framtiden?

När vi kommer den till tidpunkten kommer tjänster med virtuell teleportering finnas och man kommer kunna gå in i en människoliknande robot på andra sidan jordklotet och leva ett liv där man inte har sin mänskliga fysiska kropp. Samhället kommer även ritas om markant då eftersom AI inte längre kommer vara fast i dom system vi sätter dom utan tekniken kommer själv kunna gå in i en mänsklig robot.

Vi kommer också kunna arbeta varsom helst och det kommer öppna upp för utveckling.  Helt plötsligt kommer man inte vara begränsad av avstånd utan dom bästa människorna kommer alltid kunna arbeta på den plats där dom behövs mest. Det betyder att du alltid kommer kunna välja den bästa läkaren, kirurgen eller psykologen och prata med denna i ditt hem som en mänsklig person. 

Även nöjesparker och underhållning kommer utvecklas och bli bättre då karaktärer och historiska människor kommer kunna täckas till liv och integreras med människor på ett sätt vi aldrig tidigare trodde var möjligt. Bara fantasin sätter stopp för hur nya karaktärer kommer utvecklas och bli. Dom nya mänskliga robotarna kommer kanske att bli överlägsna människor så vi inte längre kommer vara till någon nytta. 

Rika människor kommer också utan problem kunna skapa kopior av dom och Suzanne Gildbert indikerar att det kanske snart kommer en robot som ser ut som henne, eller är den roboten kanske redan skapad? 

På bilden: Suzanne Gildbert & en robot

Okategoriserade

George Hotz och Twitter

Bakgrund

Förra veckan så gick George Hotz ut på sina kanalar att han skulle kolla hur Twitter var uppbyggd. Ni som inte känner till George Hotz borde verkligen göra det. Han blev lite känd i programmera-världen redan som 17 åring han var den första personen som lyckades låsa upp en iPhone och göra den fri från att användes med ett specifikt sim-kort. Denna telefonen bytta han sedan bort mot en bil. Efter det har han gjort lite andra saker, bland annat så publicerade han en kod på sin hemsida som gjorde att man kunde spela piratkopierad spel på PlayStation 3. Han har jobbat både på Facebook och google samt driver ett företag som utvecklar ett system för självkörande bilar. Som sagt, han är en riktigt stjärna i programmerings världen.

Twitter

Så förra veckan gick alltså George Hotz alias Geohot ut med att han skulle ta reda på hur Twitter fungerar och hur det är uppbyggt i backend. Detta gjorde han samtidigt som han livestreamde hela händelseförloppet. I slutet av videon berättar Hotz att han gör detta och vill på sitt sätt göra så att internet blir så fritt det var när han växte upp och att hans barn kommer få ett lika fritt internet. Han berättade även att han kan tänka sig ta en 12 veckors anställning på Twitter och göra dom grejor för plattform som han är bäst på.

Elon Musk

Elon Musk som äger Twitter nu gick ut med bara dagarna efter och tweetade han piraten nu var hos Twitter, vilket är en referens till att han har anställt George Hotz som hade stor flagga med en piratdödskalle under hela streamen han gjorde när han gick in i Twitter bakvägen.

Detta säger man nu är en av dom största grejorna som har hänt på internet senaste tiden och att Hotz kommer börja på Twitter kommer sätta ny standard på internet där plattformar kommer behöva göra saker lite mer fria än vad dom har varit innan.

 

Vi får väl se om dom har rätt helt enkelt 🙂

Okategoriserade

Kommer framtidens städer se ut såhär?

Ny stadsupplevelse

The Line sägs vara en civilisationsrevolution som kommer att ge människor en aldrig tidigare skådad stadsupplevelse, samtidigt som naturen som omger den bevaras. Hjärnorna bakom projektet har också sagt att det är detta som kommer att omdefiniera begreppet stadsutveckling, och en utmärkt start för att visa upp hur framtidens städer förmodligen kommer att se ut.

Inga vägar, inga bilar och inga utsläpp. LINEN kommer att drivas på 100 % förnybar energi, och 95 % av marken ska bevaras för naturen. Till skillnad från traditionella städer, i THE LINE, kommer människors hälsa och välbefinnande att gå först och prioriteras framför transporter och infrastruktur. LINJEN kommer att vara 200 meter bred, 170 kilometer lång och stiga 500 meter över havet, placerad i provinsen Tabuk i Saudiarabien.

I januari 2021 lanserade Hans kungliga höghet, Mohammed bin Salman, kronprins av kungariket Saudiarabien, den första idén och visionen om staden som omdefinierar begreppet stadsutveckling.

THE LINE är framtiden för urban livsstil, en civilisationsrevolution och en stad som kommer att kunna ta emot 9 miljoner människor, byggd på ett fotavtryck på endast 34 kvadratkilometer, vilket skapar en aldrig tidigare skådad effektivitet i stadsfunktioner. Ett kraftigt minskat infrastrukturavtryck.

THE LINE kommer att hålla ett konstant idealiskt klimat, vilket säkerställer att invånarna kan njuta av den omgivande naturen, året runt. Människor som bor i THE LINE, kommer också att ha en fem minuters promenad-tillgång till alla faciliteter, och även en höghastighetståg under jord, som går från ena änden till den andra på bara 20 minuter.

Hans kungliga höghet, Mohammed bin Salman, kronprins av kungariket Saudiarabien, och ordförande i NEOM Companys styrelse, säger följande om projektet:

“THE LINE kommer att ta itu med de utmaningar som mänskligheten står inför i stadslivet idag och kommer att belysa alternativa sätt att leva. Vi kan inte bortse från de livbarhets- och miljökriser som vår världs städer står inför, och NEOM ligger i framkant när det gäller att leverera nya och fantasifulla lösningar till ta itu med dessa frågor. NEOM leder ett team av de smartaste hjärnorna inom arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion för att förverkliga idén om att bygga uppåt.”

Ytterligare. THE LINE erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för stadsdesign, och idén om att lägga stadsfunktioner vertikalt, ger människor möjligheten att röra sig sömlöst i tre dimensioner, upp, ner eller tvärs över. Att komma åt dem är ett koncept som kallas Zero Gravity Urbanism. Detta koncept omfattar också offentliga parker och fotgängarområden, såväl som skolor, hem och arbetsplatser, så att man enkelt kan röra sig för att nå alla dagliga behov inom bara fem minuter, i motsats till dagens städer utspridda över ett större platt område .

THE LINE kommer att ha en yttre spegelfasad, medan inredningen ska byggas för att skapa extraordinära upplevelser och magiska ögonblick. Stadens design kommer att helt digitaliseras och konstruktionen industrialiseras till stor del genom att avsevärt utveckla byggtekniker och tillverkningsprocesser.
THE LINE kommer att vara en så kallad megastad, byggd som en del av NEOM-projektet, i provinsen Tabuk i Saudiarabien. Målet är att ha det klart till 2030. Från och med oktober 2022 hade schaktningsarbeten påbörjats längs hela projektets längd.

 

Okategoriserade

Världens mest avancerade mänskliga robot

Framtidens ansikte är här, och hennes namn är Ameca. Ameca är den mest avancerade människoformade roboten från och med 2022 och representerar spetsen för mänsklig-robotteknik. Designad specifikt som en plattform för utveckling till framtida robotteknologier, är Ameca den perfekta humanoida robotplattformen för interaktion mellan människa och robot.

Med sin gråfärgade hud och avsiktligt köns- och rasneutrala egenskaper, anser Engineered Arts att Ameca är världens mest avancerade människoformade robot, som representerar toppen av humanoid robotik.

Ameca är designat för maskininlärning och har artificiell intelligens som fokuserar på interaktion mellan människa och robot. Amecas teknologi är också gjord för att kunna uppgradera data och funktioner gällande tillförlitlighet, med ny innovativ teknik som gör denna robot användarvänlig för vardagsmänniskan.

Amecas hårdvara

Amecas hårdvara är baserad på den massiva forskningen inom humanoid robotik och skapad på avancerad Mesmer-teknologi. Mesmer är ett Engineered Arts-system för att bygga realistiska humanoida robotar som är kraftfulla, eleganta och kostnadseffektiva. Oavsett om du marknadsför ett varumärke, IP eller en riktig persons liv, kommer Mesmer aldrig att misslyckas med att förvåna åskådare.

Med Mesmer-teknologin kan Ameca uttrycka en lång rad olika mänskliga känslor, och systemets design är också gjord för att likna oss människor så mycket som möjligt, så att vi blir mer avslappnade och nyfikna på ett positivt men ändå lugnt sätt när det kommer till närmar sig och interagerar med robotar som Ameca.

Engineered Arts har också gjort det så att varje modul i deras robotar kan antingen bytas ut eller uppgraderas. När nya funktioner kommer som gör roboten mer och mer mänskligt utseende, kan man enkelt byta ut sina gamla funktioner och delar till nya, så att den humanoida roboten alltid kommer att vara tillgänglig att uppgradera med den senaste teknologin.

För att sudda ut gränserna mellan den digitala världen och människor kommer Ameca redan med naturliga och realistiska mjuka rörelser med avancerade uttrycksfunktioner. Det betyder att människor lätt utvecklar en omedelbar relation med Ameca, och efter bara några meningars samtal med henne känns det som att du pratar med en människa gjord av kött och blod.

Amecas hjärna är inte heller lika begränsad som vår mänskliga hjärna, eftersom den är ansluten till internet och all befintlig data, vilket gör att Ameca lär sig snabbare och tar del av den nuvarande erfarenheten än andra robotar.

Engineered Arts

Engineered Arts ser den humanoida roboten som den ultimata plattformen för att utveckla framtida robotteknologier. Roboten Ameca gör det möjligt för utvecklare att interagera och utforska människa-robot integration och kommunikation. De realistiska ansiktsuttrycken gör processen mycket lättare.

Företaget har utvecklat roboten för köp, och den finns för närvarande att hyra. Samtidigt som vi pratar utvecklas Ameca även för att läsa av mänskliga ansiktsuttryck, och via dessa, utrustade med flera dolda kameror bakom ögonen och i överkroppen, kommer Ameca att kunna stå till tjänst för människor, trots att vi pratar eller förklarar känslor . Inom en snar framtid, om du är ledsen, kommer Ameca att kunna läsa ditt ansikte och försöka muntra upp dig.

 

Okategoriserade

Veckans snackis

Den här veckan har nästan allt och alla pratar om att Elon Musk äntligen har köpt Twitter. Jag vet inte om ni har sett den där videon där Musk går in med ett handfat in i Twitter byggnaden och säger ” Let this sink in” vilket är en väldigt rolig ordvits. När man är rik och har allt man kan önska och tänka sig så är det roligt att man har humor också.

Yttrandefrihet?

Men är köpet gjort för att lätta lite på trycket med censuren som många påstår att det ska vara. Har sett flera hejarop där ute där dom flesta hyllar detta köp enbart för att man nu ska ha en bättre censur och att yttrandefrihet ska få ta större plats på plattformen. Samtidigt verkar det som att USA förra president Donald Trump också är välkommen tillbaka till Twitter, då han blev avstängd från plattformen i maj 2020 efter han hade gjort en tweet som man menade var spridning av fejknyhter. Men är det verkligen för att öka yttrandefriheten som Elon Musk har köpt plattformen? Han skrev själv för inte så längesedan att genom att köpa Twitter kommer han på riktigt kunna påbörja sitt arbete med att skapa X App, the everything app. När man läser om den här appen och hur planerna är i hur den ska vara uppbyggd får man verkligen likheter med hur kinas WeChat app är uppbyggd. Visst, det kan väl vara bra i sig att samla så mycket av allt på ett och samma ställe, men hur kommer det bli om man inför en sådan app där dom flesta kommer att dela med sig av all sin information. Kommer det då bli i nästa steg så att vi kommer få ett liknade system där man mäter sociala färdigheter och belönas och straffas utifrån hur högt upp man är i hierarkin?

Så jag tycker vi alla ska vänta lite med att hylla Elon Musk och faktiskt fundera hur bra det är när och samma person börjar äga så mycket data och strukturer som han faktiskt börjar göra nu.

Okategoriserade

Inspiration till att lyckas som programmerare

Jag drömmer om att en dag utveckla och programmera en tjänst som kommer förändra hela världen. Ibland låter det som väldigt stora tankar och mål men det är ju faktiskt möjligt att göra de. Människor har gjort det förr och människor kommer att göra det igen, det gäller bara att få den där iden och tänka utanför boxen så blir det ju möjligt.

Playlist, en serie om Daniel Ek & Spotify

För det var ju precis det Daniel Ek gjorde. Han kom på iden med Spotify och lyckades på så sätt hitta massa bra personer att arbeta med och tillsammans så skapade dom en produkt som förändrade världen. För idag så lyssnar vi ju på musik på ett sätt som vi aldrig tidigare har gjort och allt tack vare en svensk.

Jag har precis kollat klart på Playlist, en Netflix serie om hur Spotify skapades och man får följa människorna bakom företaget som gjorde det möjligt. Även kampen mot skivbolagen och hur musikerna demonstrerade mot tjänsten och menade att Spotify förstör deras arbete. Men jag tycker att det är precis tvärtom. För om inte Spotify hade kommit och skapat avtal med skivbolagen så att ju sidor där man laddade ner musik olagligt vuxit fram och artisterna hade inte fått några pengar överhuvudtaget. Så jag tycker faktist att Spotify har gjort musikbranschen bättre och att vi har att tacka programmera och utvecklare för det. Kolla på serien och kommentera gärna vad ni tycker om den.

Hur får man ideer?

Dock så undrar jag hur vissa människor kan komma på ena smarta iden efter den andra. Dom är kreativa och ser luckor i människor liv och lyckas skapa nya behov där deras fina ide passar in och fyller upp vad människor saknar. Jag undrar hur dessa människor gör. Det kanske är det jag ska programmera och utveckla, en programvara som hjälper människor komma på bra och smarta idéer som de sedan kan utveckla och förbättra världen till något annat

Okategoriserade

Dags för att uppgradera min fotoväska

Hej!

I söndags var jag ute och fotografeade två par för ett varumärke som gör stickade tröjor. Vi började först att foto i en hage där det vanligtvis brukar gå omkring får, tyvärr hade dessa precis bytt hage och vi missade möjligheten att fota paren tillsammans med fåren som det var tänkt från början. Men det blev iallafall lite fina höstbilder och fick några bra närbilder på en av modellerna medans han satt och täljde. Det fanns även en fin liten damm där vi fick riktig bra bilder på en av tjejerna.

Sedan gick vi vidare och fick möjlighet att fota modellerna med några hönor som fanns på gården vi hade fått låna under dagen. Tyvärr så var det bara en av modellerna som kändes sig bekväm med att bli fotad samtidigt som hon höll i en av hönorna, så vi får se här hur pass bra dessa bilder blev.

Som avslut på dagen satte vi oss i våra bilar och åkte ungefär 30min bort till nästa photolocation. Nu var det dags för modellerna att visa deras stickade tröjor tillsammans med några hästar. Det man ska ha med sig när man planerar att fota med djur är att det inte alltid blir som man har tänkt. Djurens egna vilja i dessa lägen är väldigt svåra att parera och vissa djuren avskyr att bli fotad medans andra djur verkligen älskar det. I vårat fall fick vi låna två hästar för att slutföra vårat uppdrag för dagen. Och det var precis som om hästarna hade pratat med varandra innan och bestämt sig för att ena hästen skulle göra allt för krångla till de medans den andra hästen stod där och var helt exemplarisk. Det slutade med att vi fick till några bra och fina bilder iallafall.

Vad jag upptäckte var att jag iallafall behöver se över min utrustning och har insett att jag behöver köpa lite nya saker för att kunna utöka mitt fotande så att bilderna blir ännu bättre. Mer om detta vid senare inlägg.

Okategoriserade

Framgångsrika och inspirerande personer

I min resa att starta eget har  under tidens gång kollat på olika strategier och människor som har lyckas. Oftast har jag hamnat på personer i techvärlden eftersom jag själv brinner för branschen och för att det är så fantastiskt vad dessa personer har lyckas åstadkommit. Tänk bara att de största bolagen som finns i världen idag fanns inte för 30 år sedan. För att lyckas med sådana resor behöver man verkligen vara skärpt, fokuserad och målmedveten. Det gäller inte bara att vara utrustad med en skarp hjärna utan du behöver även vara duktig på sociala sammanhang och sen ha drivit och uthålligheten för att klara av att nå dessa mål. Det är riktigt beundransvärt enligt min mening och bra förebilder för att ha. Många kanske tycker att dessa personer utvecklar dåliga saker då dom ligger bakom varumärken som apple, Facebook, TikTok etc. Men jag tycker faktiskt så att produkterna är bra, det är vi som behöver lära oss hantera dessa så det inte skadar vårat beteende mönster på ett negativt sätt. 

Jag har tillbringat morgonen idag med att kolla på olika videos och tal som Steve Jobs har gjort. Även om man kommer ihåg honom som lyckad och framgångsrik så hade han många år av kämpande. Det gick inte på räls från början utan resan tog många omvägar och han var tvungen att lära om och utveckla sig hela tiden för att klara av konkurrensen världen gav honom. Det här visade sig vara ett lyckat resultat och hans uthållighet gjorde att han nu efter sin bortgång 2011 alltid kommer att komma ihåg då Steve Jobs var drivande i att ta fram först iPod men senare iPhone, produkten som enligt min mening har förändrat världen mest. Det är knappt så att man minns tiden innan dom smarta telefonerna. Det är för mig väldigt beundransvärt. 

Har du några bra exempel på intressanta personer som har kämpat med sina affärs ideer och till slut lyckats bra med dom, hör gärna av er till mig för jag vill ha mer tips på inspirerande personer.  

Okategoriserade

Som fotograf älskar jag att fota allt som är vackert

Jag har jobbat länge som fotograf och har varit med både när man gör filmer och reklam.

Måste säga att reklamjobb är nog det roligaste som finns. Det är så spännande att träffa nya typer av människor hela tiden för man slutar aldrig att förvånas över vilka typer som finns. Alla människor är verkligen unika bara man lär känna dem på djupet. När man jobbar som fotograf då fångar man också upp vissa saker som man i vanliga fall aldrig skulle ha lagt märke till.

Det finns tex vissa människor som kan vara väldigt tysta men när de ska jobba då är de som hörs mest för att de har starka åsikter.

Jag hade verkligen älskat att ta bilder av vackra smycken och kläder ihop för att hitta nya nyanser och kombinera dem med varandra.

Jag har hittat en sida som heter  som är klippt och skuret för män som mig. Jag använder ofta smycken och även fina kläder. Jag älskar verkligen att klä upp mig och gör det så fort jag får tillfälle och får chansen. Många människor har genom tiderna berömt mig för min goda smak. Ja är man fotograf då ser man det vackra i allt

Jag älskar verkligen den enkla och unika med detta smycke att det är pärlor och kedja guldfärgad. Kan man komma på något enklare än så här?

Sedan ser du till vänster att man kan se halsbandet i olika profiler och hur en man bär den. Till vänster så kan du beställa den och få tips på andra saker som finns på sidan. Det är enkelt att beställa och fraktfritt så jag ville ta en printscreen på hela sidan för att visa hur enkelt allt går till för att få hem detta vackra smycke.

Min tjej kommer säkert att låna den av mig för hon är helt galen i pärlor. Undrar om jag vågar visa henne detta blogginlägg för detta är precis i hennes smak. Hon gillar allt som glimmar och pärlor som jag nämnde tidigare. Hon har pärlor på sin väska i sina örhängen ja allt du kan tänka dig.